Prins Werner Wiggers

Prinses Chantal Wiggers

Adjudant Sil Holweg

Adjudant Jurgen Teunissen

Hofdame Bianca Hesselink

Hofdame Lisette Looman

Vorst Mark Roelofs

Jeugdprinses Noa Wiggers

Jeugdprins Bram Wiggers